Profesionální péče o dřeviny a rizikové kácení stromů

Kontaktovat

vychovávání stromů

Mladé stromy se musí vychovávat

V prvních letech je u všech dřevin nezbytný výchovný řez. Podpoříte jím zakořenění a intenzivnější růst nadzemních částí.

Typy řezů

Zabýváme se komplexní péčí o dřeviny rostoucí mimo les

Arboristika

Arboristika (anglicky arboriculture) je věda zabývající se péčí o dřeviny rostoucí mimo les. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a ve speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.).

Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň.

Naše služby provádíme po celém Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Kontaktovat

Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les

Je vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod.), rizikové kácení, ale také výsadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti nebo hodnocení stavu jednotlivých stromů.

arboristika

Těšíme se na spolupráci

webykubelka.cz logo