Návrh pěstebních opatření

U vašich stromu vizuálně zhodnotíme taxonomické a dendrometrické údaje a kvalitativní parametry jako je vitalita, zdravotní stav, přítomnost škůdců a houbových chorob, stabilita, provozní bezpečnost a perspektiva. V souladu se zjištěnými údaji navrhneme vhodná pěstební opatření.

Řez stromů

Zdravotní řez

Zdravotní řez je komplexní ošetření stromu řezem, kdy jsou odstraňovány suché, konkurující, nestabilní a neperspektivní větve. Řez je primárně prováděn za účelem zvýšení vitality, bezpečnosti a perspektivnosti stromu na daném stanovišti

Bezpečnostní řez a lokální redukce

Odstranění suchých, zlomených nebo nestabilních větví. Redukce větví směrem k překážce (např. větve lezou na balkon).

Výchovný řez

Nejzásadnější řez v životě stromu je řez výchovný, neboť určuje budoucí bezpečnost a stabilitu. Zároveň lze do jisté míry strom směrovat do požadovaného prostoru a v budoucnu nebude třeba odřezávat velké větve.

Obvodová redukce

V případě snížené stability stromu lze strom stabilizovat řezem větví po obvodu, dojde tak i k zmenšení objemu koruny.

Rizikové kácení

Volné kácení

V případě dostatečné dopadové plochy lze strom pokácet celý.

Kácení s přetažením

Nahnuté stromy či stromy s překážkou z jedné strany lze přetáhnout do dopadové plochy.

Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

V případě omezené dopadové plochy je nutné strom kácet stromolezeckou technikou postupným odřezáním větví a kmene.

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

V případě přítomnosti překážky přímo pod stromem (dům, garáž, skleník…) je třeba jednotlivé části stromu pomocí lana spouštět.

Zpracování dřevní hmoty

Štěpkování

do 10 cm průměr větve

Špalkování

Skácený strom vám našpalkujeme dle potřeby do vašich kamen.

Odvoz

Dle osobní domluvy lze štěpku i dřevo odvézt.

Služby pro ovocné stromy

Služby pro ovocné stromy

webykubelka.cz logo